Mærkning af billeder

Billeder skal mærkes med billednummer i øverste højre hjørne. Ligeledes skal påføres billedtitel svarende til oplysningerne på den medfølgende liste samt tydelig markering af op med en pil på bagsiden. Det er tilladt, at autors navn og klub står bag på billederne. Forsiden må ikke indeholde nogen form for mærkning, heller ikke autors navn og billedtitel.

Hvert billede i hver kategori skal nummereres fra og med nr. 1 og skal være forsynet med én af de følgende 4 bogstavbetegnelser: M = monochrom. F = Farvepapir. S = Serie. T = Tema.

Billederne nummereres som i følgende eksempel:
OFA er klub nr. 6. Første monochrome billede nummereres M 6001, næste M 6002 etc. Første farvepapirbillede nummereres F 6001, næste F 6002 etc.
Første serie nummereres på alle seriens billeder S 6001 plus A, B, C, D, E og evt. F. Billederne i første serie med eksempelvis 5 billeder får derfor følgende mærkninger:S 6001A, S 6001B, S 6001C, S 6001D og S 6001E.

Som første tal benytter:

  • Odense Fotoklub:1001
  • Ærø Fotoklub: 2001
  • Svendborg Fotoklub: 3001
  • Midtfyns Fotoklub: 5001
  • Odense Fotografiske Amatørklub: 6001
  • Østfyns Fotoklub: 7001
  • Andre grupper tildeles numre fra 8001 (f.eks. 8001, 8101)

Personlige medlemmer af SDF tildeles numrene fra 9001.
Billeder, der ikke er mærket på ovennævnte måde, vil blive diskvalificeret.