Entryform

Med alle indsendte billeder fra klubber skal følge en omhyggeligt udfyldt liste (entryform) over samtlige autorer og billedernes numre og titler.

Der SKAL udarbejdes en entryform for HVER kategori. Det er vigtigt at billednumre og titler passer overens med mærkningen af de fysiske billeder. Er dette ikke tilfældet vil billedet blive udelukket fra konkurrencen.

Listen afleveres som fil lavet ud fra en skabelon, der kan downloades her - Entry Form 2019.

Personlige medlemmer skal også udfylde en entryform. Billed numre kan først påsættes ved aflevering.

Der henvises til reglernes Punkt 6. for korrekte numre og mærkning.

 

Entryform