Aflevering af billeder

Hver autor må maksimalt aflevere 8 billeder fordelt på de 3 kategorier, samt maksimalt 3 serier. Se regleres punkt 4.

Afleveringsfristen er den 1. onsdag i oktober, enten på styregruppens møde dén dag eller til billedsekretæren inden udgangen af september.

Klubber afleverer på styregruppemødet den 3. oktober 2018 - kl. 19.00,

Asser Rigs Vej 2, kælderen
5000 Odense C.

Fotogrupper og personlige medlemmer kan senest 1. oktober sende billeder til:

Sten Giilsgaard
Lille Snødevej 4
5953 Tranekær
2427 3563

eller aflevere personlig til:

Poul Chr. Jensen
Enghavevej 30
5230 Odense M
4040 8235

eller på styregruppemødet den 3. oktober 2018 kl. 19.00