Aflevering af digitale billedfiler

Sammen med billederne afleveres også en digital kopi til anvendelse på Fælles Fynskes hjemmeside, PR formål og udstillingskatalog i trykt eller digital form. Klubberne er ansvarlige for indsamling og korrekt navngivning af filerne. Personlige medlemmer kan ved henvendelse til styregruppen få hjælp til digitalisering af billeder.
Format: Maks. bredde 1920 px, maks. højde 1080 px, anbefalet farverum (ICC profil) sRGBNavngivning: Billednummer – Autor – Titel på billede.jpg Der må ikke bruges æ,ø og å i filnavnet.

Eksempel på filnavn: F9001 – Jens Hansen – Mit Vaerk.jpg